Kategorie e-shopu

Všeobecné obchodní podmínky

 

 1. Úvodní ústanovení a vymezení platnosti
 2. Identifikace prodávajícího
 3. Objednání zboží
 4. Způsoby dodání zboží
 5. Úhrada za dodané zboží
 6. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

 

1. Úvodní ustanovení a vymezení platnosti

Tyto všeobecné podmínky se vztahují na realizaci objednávek a jejich dodání zákazníkovi firmou Paradigma Praha v.o.s, S.K. Neumanna 353, 273 03 Stochov (dále označované jako prodávající). Obchodní podmínky jsou platné pro ČR.

2. Identifikace prodávajícího

Sídlo prodávajícího :
Paradigma Praha v.o.s., S. K. Neumanna 353, 273 03 Stochov.
IČ : 25025104 DIČ : CZ25025104
Firma je zapsána u obchodního rejstříkového soudu v Praze oddíl A, vložka 29393.
Prodávající je plátcem DPH.

Bankovní účet vedený u FIO Banka a.s.
Pro platby z ČR : 2000110356 / 2010
Pro platby ze SR : 2000110356 / 8330

IBAN : SK3083300000002000110356
BIC : FIOZSKBAXXX

Sídlo je zároveň provozovnou a výdejním místem pro objednávky.

Kontakty :

Telefon : Bc. Jan Křivánek - 774 868 661 - (jednatel)

E-mail : obchod@paradigma.cz
Web : www.paradigma.cz / www.domacipohoda.cz


3. Objednání zboží

Všechny ceny v internetové prodejně obsahují DPH dle platné legislativy.

Prodávající nabízí prostřednicvím internetového obchodu (www.domacipohoda.cz) zboží. Kupující má možnost zboží objednat a po závazné objednávce se objednávka stává oboustranně závaznou. Zákazník obdrží po objednání zboží e-mail s potvrzením dané objednávky. Spolu s tím dostane případné pokyny k platbě (při platbě převodem před dodáním zboží).
Zboží nabízené prodávajícím v internetovém obchodě je oznaženo skladovou dostupností. V případě, že je zboží skladem, nachází se přímo ve skladu prodávajícího a je možné ho expedovat ihned po obdržení objednávky (v případě platby na dobírku) nebo okamžitě pro přijetí platby na účet prodávajícího (při platbě před dodáním).
Zboží které nemá prodávající skladem je, pouze v některých případech, možné také objednat. V tomto případě prodávající nejpozději do 2 pracovních dnů informuje zákazníka o možnostech a termínech dodání.

Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího.
 • Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné viz. Bezpečnost a ochrana informací.
 • Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající má právo nedodat zboží, které je zjevně chybně vloženo v systému s neodpovídajícím popisem nebo chybnou cenou zboží.
 • Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující má povinnost zadat při objednání správnou a kompletní adresu, aby bylo možné provést doručení zásilky
 • Kupující má právo stornovat, zrušit objednávku nebo vrátit objednané zboží do 14 dnů od jeho fyzického převzetí
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit za něj prodávajícímu konečnou cenu (tj. včetně dopravného). Tato cena je zákazníkovi zobrazena před závazným odesláním objednávky. Pokud zákazník řádně objedná a poté zásilku nepřevezme, je povinnem uhradit prodávajícímu náklady spojené s dopravou zákazníkem objednaného zboží.

 

4. Způsoby dodání zboží

Doručení balíkem ČESKÉ POŠTY (ČR)POŠTOVNÉBALNÉ
Hodnota zboží : do 1499 Kč 100 Kč ZDARMA
Hodnota zboží : od 1500 Kč do 1999 Kč 70 Kč ZDARMA
Hodnota zboží : od 2000 Kč výše ZDARMA ZDARMA

- zboží odeslané balíkem České pošty je doručeno za 1 až 5 pracovních dnů od odeslání prodávajícím
- po odeslání zboží bude na e-mailovou adresu zákazníka doručena zpráva o odeslání zásilky

 

Doručení balíkovou službou GEIS
následující den od odeslání (ČR)
POŠTOVNÉBALNÉ
Hodnota zboží : do 999 Kč 70 Kč ZDARMA
Hodnota zboží : od 1000 Kč do 1999 Kč ZDARMA ZDARMA
Hodnota zboží : od 2000 Kč výše ZDARMA ZDARMA

- zboží odeslané balíkovou službou GEIS je příjemci doručeno následující pracovní den po odeslání
- po převzetí balíku dopravcem je zákazník o této skutečnosti informován prostřednictvím e-mailu
- řidič GEIS bude zákazníka před doručením kontaktovat na zadaném telefonním čísle
- po odeslání zboží bude na e-mailovou adresu zákazníka doručena zpráva s číslem balíku pro sledování doručování záslilky na internetových stránkách.

Povinnosti zákazníka po obdržení zásilky

 • Zákazník je povinnen ihned při převzetí objednaného zboží zkontrolovat obsah a úplnost zásilky. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo v množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový doklad, je povinnen tuto skutečnost bez odkladu oznámit prodávajícímu. Pokud tak neučiní do 2 pracovních dnů od převzetí balíku od doručovací společnosti, vystavuje se nebezpečí, že na pozdější reklamaci nebude brán zřetel.

 

Osobní vyzvednutí zbožíPOŠTOVNÉBALNÉ
Vyzvednutí zásilky
v provozovně e-shopu, po předchozí telefonické dohodě,  na adrese S.K. Neumanna 353, Stochov 27303
ZDARMA ZDARMA

- vyzvednutí zboží v jiný termín než je uveden v e-mailu, který Vám zašleme, je možné po předchozí telefonické domluvě s prodávajícím (viz. kontakty)

5. Úhrada za dodané zboží

ZPŮSOB ÚHRADYPOPLATEK
Bezhotovostně
Platba předem na bankovní účet
FIO banka a.s. č. 2000110356 /2010
BEZ POPLATKU
Dobírkou
Platba při převzetí zboží
30 Kč
(nad 2000 zdarma)
Hotově (osobní odběr)
Platba hotově při osobním převzetí
BEZ POPLATKU

 

6. Nevyzvednutí zásilky od přepravní společnosti

Při nevyzvednutí objednaného zboží od přepravní společnosti budeme požadovat náhradu škody ve výši poštovného a balného ve výši 150 Kč za jeden balík.  Tuto náhradu škody budeme při nezaplacení vymáhat i soudní cestou.

7. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujících jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy Paradigma Praha v.o.s. (prodávajícího), a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, a jsou nutné pro doručení zboží.

Osobní informace jsou Prodávajícím shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Při nakládání s osobními daty se prodávající zavazuje řídit zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace kupujícího třetí osobě, prodávající se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným kupujícím. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

Kupující využíváním služeb internetového obchodního domu dává souhlas ke shromaždováním osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace kupujícího, které se dále doplňují při provedení objednávky. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).

Poslední aktualizace : 1.12.2014


DomůDomů